Search This Blog

Thursday, 8 November 2018

कार्य के प्रति ईमानदार होना ही सफलता का मूल कारण है

To be honest the way to success is to work


कार्य के प्रति ईमानदार होना ही सफलता का मूल कारण है 


 Jujur cara untuk sukses adalah bekerja


Pour être honnête, le chemin de la réussite est de travailler


正直に言うと成功への道は仕事にあり


Upang maging tapat ang daan sa tagumpay ay upang gumana Um ehrlich zu sein der Weg zum Erfolg ist die ArbeitԼինել ազնիվ ճանապարհը դեպի հաջողություն է աշխատել
                                                                                    ATUL SINGH

No comments:

Post a Comment

प्रकृति के विपरीत कार्य करने वालों को प्रकृति नष्ट कर देती है -Nature destroys those who work on behalf of nature

प्रकृति के विपरीत कार्य करने वालों को प्रकृति नष्ट कर देती है -Nature destroys those who work on behalf of nature